GARANTI

Garanti
Produktet er garanteret mod konstruktions- og driftsfejl samt defekter i materialer og komponenter i 24 måneder efter datoen for konfiguration og aktivering af produktet på køretøjet. Med dette for øje svarer dette til datoen for konfiguration og aktivering af produktet på køretøjet af en autoriseret installatør, som er registreret på TEXA CARe portalen. Produktet må kun benyttes i overensstemmelse med det formål, hvortil det er udviklet. Enhver anden form for brug betragtes som forkert og farlig. TEXA kan ikke gøres ansvarlig for kvæstelser eller materielle skader, som skyldes forsømmelig, forkert eller ufornuftig brug. Enhver reparation af produktet under garantiperioden inden for den fastsatte frist må kun udføres af autoriserede installatører. Garantien herunder udløber automatisk i tilfælde af: a) installation og/eller konfiguration og aktivering eller reparation af produktet af en anden end den autoriserede installatør; b) brug af produktet på en forsømmelig, uforsigtig eller upassende måde; c) utilstrækkelig vedligeholdelse, slitage, ulykker forvoldt af tredjepart, forkert elektrisk installation, omdannelse, ændring, uautoriserede indgreb, forkert montering eller afmontering, ringe opbevaring; e) software, hardware, interfaces og andre komponenter monteret og brugt sammen med produktet, men leveret af andre end TEXAs officielle salgs- og supportnetværk; f) brug af produktet i omgivelser, som ikke falder inden for de værdier, der er specificeret for produktet; g) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af miljøet, hvor TEXA CARe produktet benyttes. Det forudsættes, at de systemer, som er sluttet til produktet, herunder app'en og særligt software og programmer installeret på produktet, er komplekse systemer. Tekniske kontroller af softwaren er muligvis ikke tilstrækkelige, og den software, som er installeret i produktet, kan muligvis kræve implementeringer og forbedringer over tid. Sådanne opdateringer og tilpasninger af softwaren kan under ingen omstændigheder opfattes som fejl i produktets design eller konstruktion.
Dette websted eller webstedets værktøjer fra tredjepart anvender cookies, som er nødvendige for webstedets funktion og for opnåelse af de formål, som er beskrevet i cookiepolitikken. Se venligst cookiepolitikken, hvis du ønsker flere oplysninger eller at tilbagekalde dit samtykke til alle eller nogle af cookiesene.
Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner, scrolle ned på siden, klikke på et link eller fortsætte med på anden måde at browse.
   Flere oplysninger