FAQ - Bilist

SPØRGSMÅL OM APP´EN OG SMARTPHONEN
SPØRGSMÅL OM APP´EN TIL ANDROID
SPØRGSMÅL OM APP´EN TIL iOS
SPØRGSMÅL OM ENHEDEN
SPØRGSMÅL OM BRUGEN AF APP´EN
SPØRGSMÅL OM APP´EN OG SMARTPHONEN
Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er standard for dataoverførsel via personlige, trådløse netværk. To enheder udstyret med Bluetooth udveksler informationer uden at være fysisk forbundet. TEXA CARe kommunikerer med din smartphone ved hjælp af denne standard.

Hvad er GPS?

GPS (Global Positioning System) er et civilt satellitbaseret navigations- og positionssystem. GPS-modulet installeret i din smartphone giver dig mulighed for at lokalisere køretøjet, som TEXA CARe er monteret i.

Når den data, som vises i sektionen for Udløbdatoer, bliver programmeret i en smartphone, vil denne data så kunne vises i andre smartphones, som jeg bruger?

Ja, de data, der er relateret til udløbsdatoer, bliver lagret i TEXAs servere og kommunikeret ud til

smartphonesene. Navnlig:

• data vedrørende udløbsdatoer relateret til køretøjet (fx service) meddeles alle de smartphones,

som har CARe App´en monteret, og som er konfigureret til at overvåge et bestemt køretøj;

• data relateret til personlige udløbsdatoer (ex. licens) formidles udelukkende til din personlige

profil.

Hvad skal jeg gøre efter gendannelse af fabriksindstillingerne på min smartphone?

Efter gendannelse af fabriksindstillingerne skal du downloade CARe App´en og udføre konfigurationsproceduren igen, som du får adgang til ved at benytte dine identifikationsoplysninger (Brugernavn og Adgangskode).

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter smartphone?

Hvis du skifter smartphone, skal du downloade CARe App´en i den nye smartphone og udføre konfigurationsproceduren igen, som du får adgang til ved at benytte dine identifikationsoplysninger (Brugernavn og Adgangskode).

Kan jeg beholde mine data, når jeg skifter fra en Android til en iOS smartphone - eller omvendt?

Ja, når du skifter fra en Android til en iOS smartphone eller omvendt, så forbliver data relateret til dit køretøj uforandret, og data relateret til din konto vil igen komme frem på den nye smartphone. Dit køretøjs data, udløbsdatoer som blev indtastet osv., bliver gemt i TEXAs servere og gjort tilgængelig i alle enheder, som er tilknyttet din specifikke TEXA CARe. Derfor er det ikke noget problem, at der er forskellige smartphones i familien! For øjeblikket er Android og iOS smartphones kompatible.

Kan CARe App´en installeres i en tablet?

Nej, på grund af CARe App´ens SOS-Tjenestefunktion er det nødvendigt for operatørerne i Operationscenteret at kunne ringe tilbage til bilisten ved hjælp af et telefonnummer. Telefonnummeret skal være til den smartphone, som CARe er knyttet til. Tablets, som ikke har et telefonnummer, understøttes ikke.

Er der ekstra gebyrer på den trafik, der genereres af CARe App´en?
Nej, men du skal have en telefonkontakt, der omfatter et dataabonnement.
Jeg har et begrænset dataabonnement. Hvor meget bruger CARe App´en?

CARe App´en bruger nogle få kB ved normal brug. Opdateringer kan behøve nogle få dusin MB, men i så fald skal brugeren godkende opdateringen og derfor beslutte at fortsætte med at bruge Wi-Fi-netværk.

Påvirker CARe App´en batteriforbruget i min smartphone?

CARe App´en er udviklet til at påvirke batteriforbruget så lidt som muligt; hvor lang tid en opladning kan vare varierer, afhængigt af modellen og sliddet på selve batteriet. For eksempel bruges GPS-modulet af Find køretøj eller af SOS-anmodninger; i alle andre tilfælde bliver den ikke forstyrret af TEXA CARe.

Jeg kan ikke finde TEXA CARe på parringslisten på min smartphone. Hvad kan jeg gøre?

LØSNING 1:

TEXA CARe accepterer kun én forbindelse ad gangen; når en forbindelse er etableret, bliver den usynlig for alle andre smartphones.

Sørg for at TEXA CARe ikke allerede er forbundet med andre smartphones i området.

For at løse dette problem, fortsæt som følger:

1. Afbryd TEXA CARe fra andre smartphones den er forbundet til

2. Start søgning efter Bluetooth-enheder igen

LØSNING 2:

Hvis TEXA CARe ikke er konfigureret eller ikke er i stand til at kommunikere med kontrolenheden, skifter den efter få minutter til økonomi-mode og kan ikke ses af andre smartphones.

For at løse dette problem, fortsæt som følger:

1. Sluk for motoren

2. Genstart motoren

3. Start søgning efter Bluetooth-enheder igen

Eller:

1. Afmonter TEXA CARe fra bilens OBD-stik

2. Genmonter TEXA CARe til bilens OBD-stik

3. Start søgning efter Bluetooth-enheder igen

LØSNING 3:

Hvis ovenstående løsningsforslag ikke lykkes, så anbefaler vi følgende fremgangsmåde:

1. Sluk for smartphonens Bluetooth

2. Tænd for smartphonens Bluetooth igen

3. Start søgning efter Bluetooth-enheder igen

Hvis problemet fortsætter, venligst kontakt os på mailadresse info.care@texa.com og send en beskrivelse af problemet samt data relateret til din smartphone.

LØSNING 4:

Frigør alle enheder som er forbundet til din smartphone via Bluetooth (høretelefon, håndfrit system, bilens Bluetooth) og fortsæt til parring, idet du holder dem deaktiveret, mens du søger efter TEXA CARe.

Parringen mellem smartphonen og TEXA CARe lykkedes, men der er afbrydelser. Hvad kan jeg gøre?

Problemet kan skyldes et område fyldt med tændte trådløse enheder. Kør bilen til et område uden udefrakommende interferens og prøv igen.

Beskeden om parring bliver ikke vist under konfigurationsproceduren. Hvad kan jeg gøre?

Vi anbefaler at følge de nedenstående angivelser:

1. Sluk for smartphonens Bluetooth

2. Tænd for smartphonens Bluetooth igen

3. Udfør konfigurationsproceduren igen

Hvis problemet fortsætter, venligst kontakt os på mailadresse info.care@texa.com og send en beskrivelse af problemet samt data relateret til din smartphone.

Hvis jeg deaktiverer GPS´en i min smartphone, deaktiverer jeg så også den i TEXA CARe?

TEXA CARe har ikke sit eget GPS-modul, derfor er den afhængig af den, der er i din smartphone. Lad altid din smartphones GPS være tændt for at kunne udnytte TEXA CARe og CARe App-tjenesterne bedst muligt.
BEMÆRK: Hvis du slukker for din smartphones GPS, vil SOS-funktionen ikke være i stand til at opspore din position i nødstilfælde.

Find køretøj-funktionen angiver en forkert position. Hvad kan jeg gøre?

Husk ikke at deaktivere GPS eller Bluetooth på din smartphone og ikke at gennemtvinge en lukning af CARe App´en på dine ture: disse handlinger kan føre til, at Find køretøj-funktionen ikke virker ordentligt. Derudover er nogle GPS-moduler langsomme til at hente positionen og kan forårsage fejl i Find køretøj-funktionen. Endelig, sørg for at du har givet CARe App´en tilladelse til at bruge GPS´en, og at den strømbesparende tilstand er inaktiv.

Kan jeg konfigurere mere end én TEXA CARe på den samme smartphone?

Selvfølgelig, CARe App´en er designet til at kunne kommunikere med flere køretøjer, som TEXA CARe er installeret i. Hvis du konfigurerer mere end én TEXA CARe på den samme smartphone, så vil de data, som TEXA CARe viser, altid referere til den seneste enhed, som du var forbundet til.

Hvor mange TEXA CARe enheder kan jeg konfigurere på min smartphone?
Du kan konfigurere maksimalt 5 TEXA CARe enheder på den samme smartphone.
Hvad er den Ekstra registrering af kollision?

Det er en funktion, som benytter din smartphones accelerometersensor og muliggør registrering af en alvorlig kollision, som forårsagede, at bilen stoppede. Denne funktion, som er på forsøgsstadiet for øjeblikket, kan generere falske alarmer.

SPØRGSMÅL OM APP´EN TIL ANDROID
Hvilke smartphones er kompatible med CARe App´en?

Disse krav er nødvendige for at CARe App´en kan fungere ordentligt:

• Android 4.1 eller højere

• Bluetooth 2.1 eller højere

• Adgang til internettet

Smartphones med brugerdefineret ROM installeret understøttes IKKE.

Min smartphone opfylder kravene, men CARe App´en virker ikke ordentligt. Hvad kan jeg gøre?

Disse procedurer kan løse problemet:

• Sluk for smartphonens Bluetooth og tænd den igen

• Genstart smartphonen

• Ophæv parringen mellem smartphonen og TEXA CARe og par dem igen

• Flyt til et område med færre tændte trådløse enheder

Hvordan kan jeg ophæve parringen mellem smartphonen og TEXA CARe og parre dem igen?

Normalt skal du gøre følgende for at ophæve parringen mellem smartphonen og TEXA CARe:

• Få adgang til listen over parrede enheder fra Indstillinger - Bluetooth

• Vælg punktet Ophæv parring blandt de tilgængelige muligheder

For at genparre smartphonen og TEXA CARe, skal du udføre CARe App konfigurationsproceduren igen.

Hvor kan jeg downloade CARe App´en?

CARe App´en kan downloades fra Google Play Store.

Hvordan tænder jeg for Bluetooth på min Android smartphone?

På en Android smartphone skal du normalt bare gå ind i Indstillinger og aktivere enheden Bluetooth.

Hvordan tænder jeg for GPS´en på min Android smartphone?

På en Android smartphone skal du normalt bare gå ind i Indstillinger og aktivere enheden GPS eller Geolokation.

Hvordan ved jeg, hvilken model min Android smartphone er og hvilken version operativt system, der er installeret på den?
På en Android smartphone skal du normalt bare gå ind i Indstillinger - Phone info.
Kan den Strømbesparende tilstand forhindre CARe App´en i at fungere korrekt?

Ja, den Strømbesparende tilstand kan skabe problemer, når du bruger CARe App´en.

For eksempel kan den:

• automatisk deaktivere Bluetooth kommunikationen efter en periode med inaktivitet. Dette betyder, at hvis du bevæger dig væk fra din bil i en vis tidsperiode, så vil kommunikationen deaktiveres og ikke blive genaktiveret, når du vender tilbage;

• Deaktivere høj-præcisions GPS-placeringen. Dette betyder, at Operationscenteret ikke kan lokalisere dig korrekt og derfor sender udrykningskøretøjer til det forkerte sted.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg Ekstra registrering af kollision-funktionen?

For at aktivere / deaktivere funktionen, fortsæt som følger:

1. Åbn CARe App´ens sidemenu (tryk på knappen øverst til venstre på første skærmbillede);

2. Åbn Indstillinger - Generelle indstillinger;

3. Aktiver / deaktiver Ekstra registrering af kollision.

SPØRGSMÅL OM APP´EN TIL iOS
Hvilke smartphones er kompatible med CARe App´en?

iPhone 5 og alle de følgende modeller.

Hvor kan jeg downloade CARe App´en?

CARe App´en kan downloades fra App Store.

Hvordan tænder jeg for Bluetooth på min iPhone?

Du går bare ind i Indstillinger og aktiverer enheden Bluetooth.

Hvordan tænder jeg for GPS´en på min iPhone?
Du går bare ind i Indstillinger - Privat og aktiverer enheden Lokation.
Hvordan ved jeg, hvilken model min iPhone er og hvilken iOS version, der er installeret på den?
Du går blot ind i Indstillinger - Generelt - Info.
Gendan adgangskode-funktionen i CARe App´en virker ikke. Hvad kan jeg gøre?

Vi anbefaler udelukkende at bruge Apple Safari under gendannelsen af adgangskoden. Brug af andre browsere kan kompromittere processen.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg Ekstra registrering af kollision-funktionen?

For at aktivere / deaktivere funktionen, fortsæt som følger:

1. Åbn Indstillinger på din iPhone;

2. Vælg CARe App;

3. Aktiver / deaktiver Ekstra registrering af kollision.

SPØRGSMÅL OM ENHEDEN
Hvilke køretøjer er kompatible med TEXA CARe?

De kompatible køretøjer er benzinkøretøjer, som overholder EURO 3 regulativerne (eller højere) og dieselkøretøjer, som overholder EURO 4 regulativerne (eller højere). Hybrid- og elkøretøjer er ikke kompatible, ligesom køretøjer med LPG- eller metan-systemer (også selvom de er isoleret og installeret af producenten eller uoriginalt). Der kan være kombinationer af køretøjer, udstyr og smartphone operativsystemer, som ikke understøttes, eller køretøjer som er underlagt protokol J1850.

Kan jeg tilslutte mere end én smartphone til TEXA CARe samtidigt?

Nej, du kan konfigurere mere end én smartphone til TEXA CARe, men forbindelsen kan kun oprettes én gang.

Kan jeg overføre TEXA CARe til en anden bil?

Ja, den nye installation og konfiguration kan udføres direkte af føreren, ved at følge guiden illustreret i App.

Bruger TEXA CARe batteriet, når motoren er slukket?

TEXA CARe´s strømforbrug influerer aldrig på batteriets ladetilstand, men du bør frakoble enheden fra bilens OBD-stik, hvis bilen ikke bruges over en længere tidsperiode.

Ved min mekaniker, hvor jeg befinder mig?

Nej, kun den som bruger TEXA CARe har information om, hvor køretøjet befinder sig. Positionen bliver hverken delt med din mekaniker eller andre brugere, som er parret til den samme TEXA CARe. Dit privatliv er sikkert: kun i tilfælde af et SOS-opkald bliver positionen delt med TEXA Sikkerheds Operationscenteret, og ikke med andre.

Bliver data, som er registreret af TEXA CARe, gemt online?

Ja, dataene gemmes forsvarligt af TEXA CARe i TEXAs servere og bliver kun gjort tilgængelig for dig. Få yderligere information om hvordan dine personlige data håndteres på http://texa.care/it-IT/privacy-policy.html.

Hvad er firmware?

Firmware er et program, som er integreret i TEXA CARe, og som gør det muligt at selvaktivere og kommunikere med køretøjet og smartphonen.

Hvordan virker firmware-opdateringen?

Alle firmware-opdateringer bliver downloadet via din smartphone direkte til TEXA CARe enheden ved den første tilslutning efter en TEXA frigivelse. Datanetværket skal være aktiveret. Bemærk, at det kan være nødvendigt at køre op til 15 minutter for, at enheden kan modtage opdateringen.

Hvor stor er opdateringen? Hvor lang tid tager det?

Størrelsen af opdateringen og hvor lang tid, det tager at downloade og installere den, kan variere. Sædvanligvis varer hele proceduren nogle få minutter.

Hvordan ved jeg, at CARe App´en kommunikerer korrekt med TEXA CARe?

CARe App´en meddeler, at den kommunikerer korrekt med TEXA CARe via et specielt ikon. Hvis ikonet er grønt, så betyder det, at kommunikationen mellem CARe App´en og TEXA CARe fungerer korrekt.

Kan jeg tilknytte mere end ét køretøj til TEXA CARe?
Nej, denne funktion er endnu ikke tilgængelig.
Kan jeg bruge TEXA CARe med en forlængerledning eller en OBD-splitter?

Nej, af sikkerhedsgrunde og for at enheden skal kunne fungere korrekt, skal TEXA CARe forbindes direkte til bilens OBD-stik, uden forlængerledninger eller splittere.

Skal jeg have en bestemt telefonaftale for at kunne bruge TEXA CARe?
Nej, en almindelig telefonaftale, som inkluderer datatrafik, er tilstrækkelig.
Virker TEXA CARe hæmmende på brugen af andre Bluetooth enheder som f.eks. køretøjets håndfri system?

TEXA CARe fungerer på Bluetooth kanaler, som er forskellige fra dem, som håndfri systemer eller andre perifere audio-streaming enheder fungerer på. Dog kan smartphonens operativsystem håndtere de perifere enheder ved at benytte et prioritetssystem, som kan forringe lydkvaliteten eller afbryde streamingen.

Hvem betaler jeg for min TEXA CARe?
Direkte ved mekanikeren som solgte den.
Hvem betaler jeg for SOS abonnementet?
Betalingen gøres direkte gennem TEXA CARe App.
SPØRGSMÅL OM BRUGEN AF APP´EN
Skal jeg starte CARe App´en, før jeg starter motoren?

App´en har et automatisk opstart-system og behøver ikke, ved normal smartphone brug, nogen bestemt handling af brugeren for at fungere. Dog kan nogle smartphone ressourcekontrol- eller strømbesparende App´s hæmme den normale CARe App opstart.

Kan jeg vælge, hvilken information der skal vises på CARe App´ens primære skærmbillede?
Nej, informationen på det primære skærmbillede er automatisk blevet indstillet af CARe App´en.
Sker CARe App´ens dataopdatering på det primære skærmbillede øjeblikkeligt?

Hvis din smartphone er forbundet til TEXA CARe, så vil Køretøjsstatus (hvis altså en advarselslampe lyser) og motortemperaturen (hvis dit køretøjs kontrolenhed leverer denne information) blive opdateret omgående. Andre data opdateres via internettet.

Hvordan kan jeg tjekke status på mit køretøj?

Du kan tjekke dit køretøjs status ved at gå ind i sektionen Køretøjsstatus - Diagnose fra CARe App´ens primære skærmbillede.

Hvordan kan jeg få adgang til køretøjets parametre?

Du kan tjekke dit køretøjs parametre ved at gå ind i sektionen Køretøjsstatus - Sundhedstilstand fra CARe App´ens primære skærmbillede.

Kan jeg skifte parametre i sektionen Sundhedstilstand?

Nej, parametrene i sektionen Sundhedstilstand er kun til information; formålet med dem er at levere et overblik over køretøjets sundhedstilstand.

Hvad refererer punktet Batteristatus til: køretøjets batteri eller smartphonens batteri?

Punktet Batteristatus refererer til dit køretøjs batteri. Helt specifikt så viser punktet, om batteriets tilstand er god, eller om den har brug for at blive kontrolleret og på et tidspunkt udskiftet.

Bliver Udløbsdatoer som er indstillet i CARe App´en automatisk opdateret?

Nej, udløbsdatoer relateret til køretøjets vedligeholdelse (f.eks. service) bliver opdateret af din mekaniker. Du skal huske selv at opdatere dine personlige udløbsdatoer (f.eks. licenser) i sektionen Indstillinger - Personlig information.

Hvilken information kan jeg finde i sektionen Udløbsdatoer?

I sektionen Udløbsdatoer kan du finde udløbsdatoer, der er relateret til køretøjet (service, kontrol osv.) og dine personlige udløbsdatoer (licens osv.). Alle udløbsdatoer kan indstilles i sektionerne Indstillinger - Mit køretøj og Indstillinger - Personlig information.

Når jeg har udført de vedligeholdelsespunkter, som var angivet i sektionen Udløbsdatoer (f.eks. service), justeres de nye udløbsdatoer så automatisk, eller skal det udføres manuelt?

Nej, du behøver ikke at gøre noget, din mekaniker/installatør opdaterer denne information i TEXAs server, som sender de nye udløbsdatoer via internettet til CARe App´en. På den måde kan du altid have kontrol over, hvilke handlinger der er udført, og det gøres i én app, uden af skulle bruge andre applikationer til at oprette påmindelser.

Kan jeg nøjes med at indtaste udvalgte data i sektionen for Udløbsdatoer, for eksempel dem, som jeg er mest interesseret i?

Ja, CARe App´en gør det muligt at tilpasse sektionen Udløbsdatoer ved at udvælge de data, du er mest interesseret i, så du altid har kontrol med de for dig vigtigste udløbsdatoer.

Hvordan kan jeg justere de data, der vises i sektionen Udløbsdatoer?

Du kan justere de data, der vises i sektionen Udløbsdatoer ved at udfylde felterne i sektionen Indstillinger - Mit køretøj.
Bemærk: Feltet Service kan ikke redigeres.

Kan jeg indtaste anden data, som jeg ønsker at kunne se, i sektionen Udløbsdatoer?

Ja, du kan indtaste anden data ved at gå ind i sektionen Indstillinger - Mit køretøj. I denne sektion kan du finde alle de felter, som, når de er blevet udfyldt, vil kunne ses i sektionen Udløbsdatoer.

Bliver kilometerstanden, som har en beregnet udløbsdato, opdateret i realtid?
Nej, kilometerstanden opdateres kun i starten og slutningen af turen.
Hvad betyder udtrykket »starten og slutningen af turen«?

TEXA CARe inddeler tilbagelagte distancer i ture: en tur begynder, når instrumentpanelet bliver tændt og slutter, når det bliver slukket.

Bliver udløbsdatoerne, som snart udløber, notificeret?

Ja, deadlinene bliver notificeret: 30 - 15 - 7 - 3 - 0 dage i forvejen. Udløbsdatoerne, som vedrører kilometerstanden bliver notificeret: 1500 - 500 - 250 - 100 – 0 kilometer i forvejen.

Hvis data-netværket er fraværende, bliver sektionen Udløbsdatoer så opdateret?

Hvis data-netværket er fraværende, kan sektionen Udløbsdatoer ses, og dataene vil blive opdateret frem til den sidste gang, din smartphone var forbundet med internettet. Du kan ikke modtage notifikationer fra serverne, men du vil fortsat modtage notifikationer fra TEXA CARe via Bluetooth.

Kan jeg kontakte min mekaniker direkte fra CARe App´en?

Ja, fra CARe App´ens primære skærmbillede, tryk NØDSITUATION - Mekaniker.

Kan jeg se min mekanikers telefonnummer?

Din mekanikers telefonnummer angives automatisk, når CARe App´en aktiveres, du behøver ikke gøre andet.

Hvis data-netværket er fraværende, forbliver funktionen Ring til mekaniker så aktiv?

Ja, Ring til mekaniker er tilgængelig, selv om data-netværket er fraværende. Hvis data-netværket er fraværende, kan mekanikeren ikke få en opdateret visning af status på dit køretøj.

Behøver jeg at henvende mig til mekanikeren, hver gang app´en giver besked om en funktionsfejl?

Hvis app´en meddeler en funktionsfejl, så sendes dette til værkstedet, som installerede TEXA CARe, derfor anbefaler vi at rette henvendelse dertil for at få det tjekket.

Hvad kan jeg bruge informationerne i sektionen Indstillinger - Persondata til?

Nogle data bruges til at identificere app´ens bruger, andre data bruges kun i tilfælde af en nødsituation. Dataene i sektionen Persondata kan kun ses af det Operationscenter, der har ansvaret for assistance i tilfælde af en nødsituation.

Hvis jeg kommer til at indtaste ukorrekt data (f.eks. mit efternavn) i forbindelse med registrering, hvordan kan jeg så redigere det?

Du kan redigere det ved at gå ind i sektionen Indstillinger - Persondata og ændre de data, du tidligere indtastede.

Kan jeg benytte CARe App´en i andre lande?

Ja, CARe App´en kan godt bruges i andre lande, men du vil ikke kunne bruge SOS-Tjenesten.

Hvorfor er kilometerstanden vist i CARe App´en anderledes i forhold til den, der vises i mit køretøj?

Kilometerstanden er forskellig, fordi i nogle tilfælde leverer køretøjets styreenhed ikke disse data til TEXA CARe. I disse tilfælde foretager TEXA CARe uafhængigt en beregning af kilometerstanden, og der kan derfor være uoverensstemmelser. Hvis det er nødvendigt, så henvend dig til din mekaniker/installatør for at rekonfigurere TEXA CARe.

Hvorfor bliver kilometerstanden vist i App´en ikke opdateret i realtid?

Kilometerstanden bliver ikke opdateret i realtid, fordi køretøjets styreenhed ikke leverer den direkte til TEXA CARe, men den bliver opdateret ved slutningen af turen, dvs. når instrumentpanelet slukkes.

Skal App´en fortsætte med at køre i baggrunden?

Ved at køre i baggrunden kan App´en fortsætte sin kommunikation med TEXA CARe, mens du kører; derudover er det muligt, når App´en kører i baggrunden, automatisk at forbinde til TEXA CARe, så snart du sætter dig ind i køretøjet. Vi anbefaler, at du altid holder CARe App´en aktiv i baggrunden for at gøre bedst brug af TEXA CARe og CARe App´en.

Kan jeg lukke CARe App´en, når jeg ikke bruger den? Risikerer jeg at miste data?
Ja, du kan lukke CARe App´en, hvis du ikke vil bruge den, uden at risikere at miste data.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter køretøj?

Hvis du skifter køretøj, skal du blot installere enheden i det nye køretøjs OBDstikkontakt og gentage guideproceduren for konfiguration, der er vist i App.

Kan jeg downloade mine data på en PC?
Nej, denne funktion er endnu ikke tilgængelig.
Jeg kan ikke aktivere den 4-måneders gratis prøveperiode. Hvad kan jeg gøre?

For at aktivere den 4-måneders gratis prøveperiode, skal App´en og firmwaren være opdateret til den seneste version. Hvis du lige har downloadet en ny version af din App, så skal du køre mindst 15 minutter, mens CARe og App´en er forbundet. Næste gang CARe tilsluttes din smartphone, vil den nye firmware fungere, og SOS-Tjenesten kan aktiveres.

Hvordan kan jeg kontrollere, at App´en er opdateret?

Tjek tilgængeligheden for opdateringer direkte i din Store. Vi anbefaler at indstille til automatiske downloads af opdateringer, så har du altid den bedste oplevelse med TEXA CARe.

Hvor mange telf nr. kan jeg skrive ind i SOS Light funktion?

Du kan indtaste op til 2 telefonnumre, valgt fra kontakterne i adressebogen på den smartphone, hvor tjenesten bliver aktiveret.

Er tjenesten aktivering gratis eller leveret mod et gebyr?
SOS Light service bliver leveret gratis.
I hvilke tilfælde vil de to intastede nr. blive advaret ?

I tilfælde af en ulykke sendes en SMS automatisk til de valgte numre. Desuden kan en anmodning om hjælp også sendes manuelt ved at trykke på NØDSTOP, SOS-knappen.

Hvilke oplysninger vil blive delt med guardian angels?
De vil blive sendt koordinaterne for den position, hvori SOS-anmodningen blev sendt.
.

Dette websted eller webstedets værktøjer fra tredjepart anvender cookies, som er nødvendige for webstedets funktion og for opnåelse af de formål, som er beskrevet i cookiepolitikken. Se venligst cookiepolitikken, hvis du ønsker flere oplysninger eller at tilbagekalde dit samtykke til alle eller nogle af cookiesene.
Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner, scrolle ned på siden, klikke på et link eller fortsætte med på anden måde at browse.
   Flere oplysninger